فراخوان دومین جشنواره اوقات فراغت

فراخوان دومین جشنواره اوقات فراغت

 دومین دوره جشنواره اوقات فراغت با هدف شناسایی استعداد مراکز و جمع آوری ایده های برتر در حوزه اوقات فراغت اجرا می شود.

دست بندی: اخبار / علم و فناوری / سرگرمی / اجتماعی / ویژه ها / زمان ارسال: 1399/4/27 22:52:45 کلمات کلیدی: تیران اوقات فراغت مشاهده ...