معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: اعتماد به جوانان در همه زمینه ها نتیجه مثبتی داشته و در عرصه های علمی و دانش بنیان نیز آنها توانسته اند گام های مثبتی بردارند.

اعتماد به جوانان در همه زمینه ها نتیجه مثبتی داشته است

دست بندی: اخبار / ویژه ها /
مهدی تندگویان در آیین افتتاح خط تولید واحد فناوری دانش بنیان اندیشه سلامت سبلان افزود: تفاوت هایی که ما با کشورهای بیگانه داریم در حوزه فناوری عمومی و علمی است که با تقویت این بخش و بها دادن به جوانان می توانیم در عرصه های بین المللی حرف هایی برای گفتن داشته باشیم. تندگویان با اشاره به آغاز بهره برداری از خط تولید واحد دانش بنیان اندیشه سلامت سبلان، این فعالیت را گام مهمی در استفاده از پتانسیل جوانان تحصیل کرده برای ایجاد تولید و کسب و کار در استان و کشور دانست. وی با اشاره به ظرفیت گردشگری ، استان اردبیل را از جمله مهم ترین حوزه های توسعه دانست و گفت: 200 تشکل بوم گردی در کشور وجود دارد که استان اردبیل نیز با توجه به ظرفیت هایی که دارد، می تواند در این بخش نیز فعالیت داشته باشد. او بیان کرد: جوانان فعال در این زمینه می توانند با تقویت زمینه های توسعه ای گردشگری در راستای جذب گردشگر به استان فعالیت کرده و در اشتغالزایی نیز سهم بسزایی داشته باشد.