کاهش تصادفات به سازمان های مردم نهاد سپرده شود

کاهش تصادفات و گشایش کلاف معضلات ترافیکی دغدغه مهم اجتماعی است که به اعتقاد کارشناسان حاضر در نخستین نشست تخصصی ارتقای فرهنگ ترافیک در شهرستان تیران و کرون باید به تشکل های مردم نهاد سپرده شود.

1397/11/20 16:37:41
تیران، کاهش تصادفات، سمن ها

کاهش تصادفات به سازمان های مردم نهاد سپرده شود

دست بندی: اخبار /

عضو هیات علمی روانشناسی دانشگاه آزاد خوراسگان در نشست کاهش تصادفات به میزبانی شهرستان تیران و کرون با اشاره به ضرورت ایجاد دغدغه اجتماعی بر توجه به سازمان های مردم نهاد تاکید کرد و گفت: سازمان های مردم نهاد گستردگی کاری بیشتر و توان و قابلیت های زیادی برای رفع چالش های اجتماعی دارند. سید حمید آتش پور افزود: برای کاهش تصادفات نیازمند ایجاد دغدغه های اجتماعی در بین مردم هستیم و باید پیرامون این موضوع مهم با آن ها گفت و گو کرد و برای رفع چالش های اجتماعی از ظرفیت های رسان ها استفاده کرد. وی سازمان های مردم نهاد را در مدیریت هزینه ها و استفاده از امکانات به روز جامعه مهم برشمرد و یادآورشد: راهکارهای موثری با خلاقیت و مدیریت منابع توسط سازمان های مردم نهاد پیش بینی می شود که نهادهای اداری محدودیت و فعالیت اداری آن ها مانع از تحقق نتیجه می شود. وی تغییر بر رفتار مردم را نیازمند انجام فعالیت های مدون دانست و تصریح کرد: فعالیت های آموزشی باید بیش از بیش در مدارس مورد توجه قرار گیرد و نباید سلیقه ای و بدون سرفصل باشد. هیات علمی دانشگاه‌ آزاد واحد خوراسگان شناخت عوامل تخلف در هر منطقه، بررسی رفتارهای مردم و انجام فعالیت های مطالعاتی را برای تدوین یک برنامه جامع در هر منطقه از کشور را مهم اعلام کرد و افزود: بازآموزی هنجاری بر اساس هنجارهای هر شهرستان لازم است تا اینکه بر اساس هنجارها و ارزش های مردم برنامه آموزشی تدوین شود.