راه آموزش سبک زندگی به کودک/معنای سیادت کودکان تا هفت سالگی!

دلیل اهمیت هفت سال اول زندگی در تربیت کودکان برای شکوفایی و بروز استعدادهای کودک است و نامگذاری این دوران به سیادت به این معناست که امر و نهی ها باید حداقلی باشد تا احساس ممانعت نکند. پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «کودک در ۷ سال اول سید و آقاست، در ۷ سال دوم روحیه اطاعت و فرمانبرداری دارد، و در ۷ سال سوم وزیر و مشاور است.» این حدیث حضرت(ص)، معیار و روشی برای تربیت فرزندان از بعد اسلامی است

1396/02/09 20:11:35
تربیت کودکان

راه آموزش سبک زندگی به کودک/معنای سیادت کودکان تا هفت سالگی!

دست بندی: ویژه ها /

دلیل اهمیت هفت سال اول زندگی در تربیت کودکان برای شکوفایی و بروز استعدادهای کودک است و نامگذاری این دوران به سیادت به این معناست که امر و نهی ها باید حداقلی باشد تا احساس ممانعت نکند. پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «کودک در ۷ سال اول سید و آقاست، در ۷ سال دوم روحیه اطاعت و فرمانبرداری دارد، و در ۷ سال سوم وزیر و مشاور است.» این حدیث حضرت(ص)، معیار و روشی برای تربیت فرزندان از بعد اسلامی است ۷ ساله اول زندگی کودکان را دوران سیادت و آقایی نامیده اند، و دلیل اهمیت این دوره سنی کودکان، به جهت شکوفایی و بروز استعدادهای آنان است و نامگذاری این دوران با عنوان سیادت، به این معناست که کمترین امر و نهی باید نسبت به کودک باید صورت گیرد تا احساس ممانعت نداشته باشد و بتواند در محیط اطرافش جستجو و تلاش کند و با حرکت ها و خلاقیت هایش، زمینه بروز استعدادهایش را فراهم کند. در ۷ سال اول اجازه دهید، فرزند بازی کند براین اساس تمام آموزش های کودکان در این سنین، باید همراه با بازی باشد زیرا آموزش های مستقیم علاوه بر غیراثرگذاری، ممکن است، مانعی برای بروز و شکوفایی استعدادها هم باشد.در بازه سنی هفت ساله اول، بیشترین آموزش را فرزندان از رفتار و عملکرد والدین خود دریافت می کنند، براین اساس آنها باید رفتار خود را اصلاح کنند تا بتوانند الگوی مناسبی برای فرزندان باشند. بازی، بستری برای آموزش آداب زندگی به کودک است امروزه نظریه های گوناگونی پیرامون بازی کودکان وجود دارد که موضوعاتی مانند؛ تخلیه انرژی اضافی و تفریح و سرگرمیِ صرف را رد و منسوخ کرده است و معتقدند بازی به معنای زندگی کودک و بستری برای آموزش در ارائه اولین الگوهایی که در این سنین به کودک ارائه می شود، باید مراقبت و الگوهای صحیح را به وی ارائه کرد که این الگوها باید عملی هم باشد، فرضا با نماز خواندن والدین، کودک نیز این فریضه را آموزش می بیند و یا مادری که با حجاب ظاهر می شود، موجب علاقه کودک به این پوشش می شود یعنی باید تمایل و انگیزه های کودک را به سمت احکام اسلامی سوق دهیم و از امر و نهی کردن به حداقل ها اکتفا کنیم. آموزش سبک زندگی به کودک در قالب بازی : در این سنین، پایه جسمی کودک هم رقم می خورد و باید والدین به رزق و تغذیه حلال کودک توجه و دقت کنند.در دوران شیرخواری و حتی بارداری، تاکید بسیاری از سوی اسلام شده است که به جهت شکل گرفت بافت های پایه ای کودک، باید از مال حلال تغذیه شود تا شخصیت و پایه اولیه کودک صحیح بنا شود، در دوران بعدی نیز این اهمیت همچنان پابرجاست تا زیرساخت های روانی کودک یا به اصطلاح روانشناسان، روان بنیان های او صحیح شکل گیرد. منبع: خبرگزاری شبستان