جشنواره ربو ترافیک برگزار شد/ تداوم برگزاری همایش در استان اصفهان

 نخستین جشنواره فرهنگی ' ربو ترافیک ' همراه با ساخت ربات های قانونمدار در شهرستان تیران و کرون برگزار شد.  

1397/01/03 12:32:40
ترافیک، تصادفات، ربوترافیک، نسل جوان فردا

جشنواره ربو ترافیک برگزار شد/ تداوم برگزاری همایش در استان اصفهان

دست بندی: اخبار / اجتماعی / ویژه ها /

جشنواره ربوترافیک با هدف مشارکت دانش آموزان در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی راه ها  در شهرستان تیران و کرون برگزار شد و در آینده نیز به صورت استانی برگزار خواهد شد ربات های شرکت کننده در این جشنواره با گذر در یک شهرک طراحی شده ضمن رعایت قوانین و مقررات دیگران را نیز به قانونمداری توصیه کردند تا در نوروز 97 و سال های آینده شاهد کاهش تصادفات و سوانح رانندگی در جاده ها باشیم. برگزاری جلسات آموزشی، تشکیل پویش مردمی،  طراحی و انتشار پوستر، تهیه اینفوگرافی و جشنواره ربوترافیک از برنامه های سازمان مردم نهاد ' نسل جوان فردا ' برای کاهش تصادفات است.